برچسب- باک ضدانفجار

چه میزان از حجم باک اشغال می شود؟

به دلیل اینکه کنترل کننده انفجار سوخت بر اساس ماتريسي با فويلي از جنس آلياژ آلومينيم است و به شكل مشهاي لانه‌ زنبوري شش ضلعي مناسب براي قرارگیری در مخازن تهيه مي‌شود، در هنگام نصب در مخازن سوخت، تنها ۱/۵ درصد حجم مخزن را اشغال می کند یعنی به عنوان مثال در یک باک ۲۰ لیتری، چیزی در حدود ۳۰۰ میلی لیتر از حجم باک را کاهش می دهد.
ساختار شبکه ای کنترل کننده انفجار سوخت
این ساختار افزايش فشار توليد […]

بیشتر بدانید ...