ویدیو

آیا استانداردی پیرامون ضدانفجار وجود دارد؟

سیستم کنترل کننده انفجار سوخت به علت جدید بودن، به تازگی وارد مرحله کسب استاندارد و تاییده گشته است و در حال تکمیل و بروزرسانی می باشد اما با این وجود به بعضی از معتبرترین آنها مثل استاندارد NFPA 69 آمریکا و DIN 1712/3 اتریش، می توان اشاره داشت.
در مورد تاریخچه این محصول باید گفت که تنها در حدود ۴۰ سال از تولد آن می گذرد و در ابتدا نیز به خاطر خواص فوق العاده امنیتی، نظامی و اقتصادی […]

بیشتر بدانید ...