درباره ما

هم اکنون مفتخریم كه با همكاري اساتيد و متخصصين فني دانشگاه هاي كشور و با مشاوره شركت هاي داخلي و خارجي در راستاي ايمني مخازن نگهداري سوخت به تكنولوژي و دانش پيشرفته ايمني سیستم کنترل کننده انفجار سوخت دست يافته ایم.

سيستم کنترل کننده انفجار سوخت جهت بهينه‌سازي كيفيت و كارآيي در برابر پدیده هایی چون انفجار و تبخیر ساخته مي‌شود و براي هر كاربرد خاص، ابتدا طراحي و سپس به شكل بلوكهاي معيني براي نصب در داخل مخازن مهیا میگردد.

رول اکسس (ماده کنترل کننده انفجار)

رول اکسس (ماده کنترل کننده انفجار)

بلوک اکسس (ماده کنترل کننده انفجار)

بلوک اکسس (ماده کنترل کننده انفجار)